divendres, 20 de maig de 2016

Llista provisional de candidats al Secretariat Territorial

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i en compliment de l'article 6 del reglament electoral, es publica a la web de Tàrrega per la Independència la llista provisional de candidatures admeses. Els candidats, per ordre alfabètic, són:
  • Josep Alegre
  • Salvador Bori
  • Ramon Casanellas
  • M. Teresa Escolà
  • Margarida Font
  • Antoni Pont
  • Xavier Roca
  • Teresa Santallúcia
  • Josep Torres

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat reglament, es podran presentar impugnacions, tant per reclamar l'admissió de qui hagi estat exclòs com per demanar l'exclusió de qui hagi estat admès, si es considera oportú.

Les impugnacions es presentaran per correu-e a tarrega@assemblea.cat, degudament motivades, identificant clarament la persona o persones que presenten la reclamació, que hauran de ser socis de ple dret, indicant un telèfon mòbil i un correu-e de contacte.

El termini per presentar les impugnacions acabarà a les 22:00 del dissabte 21 de maig de 2016 i es resoldran en un termini màxim de 24 hores.