dimarts, 3 de juny de 2014

Paga els impostos a Catalunya. Declara’t a Catalunya.

Nova Tàrrega del dijous 5 de juny de 2014

Opció A: “Paga els impostos a Catalunya”. Degut al moment polític i social que viu Catalunya, moltes empreses i institucions públiques han decidit ingressar els seus impostos a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) enlloc de fer-ho a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). Aquest és un procediment completament legal que està ideat i avalat per l’Assemblea Nacional Catalana i pel col·lectiu Catalunya Diu Prou. L’escletxa legal en que es basa és la normativa vigent que estableix la finestreta única per a totes les administracions de l’estat.

Ja fa més d’un any que s’està practicant, sense cap mena de sanció per ningú. El 12 d’abril de 2012 vuit empresaris van endegar el camí. Avui ja són més de 2.000 contribuents –empreses, particulars i administracions–, els que liquiden els seus impostos a Catalunya, entre els quals cal comptar més d’una setantena d’ajuntaments. El de Tàrrega no hi és entre aquests, encara, però l’exhortem a que s’hi afegeixi aviat.

Tos els impostos són susceptibles de ser liquidats a Catalunya. Ja sigui l’IVA, l’impost de societats, retencions i ingressos a compte... Moltes empreses tenen delegats aquests tràmits en una gestoria, però si se’ls hi indica la voluntat de seguir aquest procediment, no hi han de posar cap inconvenient. A Tàrrega, podeu dirigir-vos per a que us assessorin a les gestories Gaficsa (Núria Benet), Ortiz Secanell (Albert Ortiz) o Antoni Llort. Altres gestories també van assistir a la xerrada de la setmana passada al Centre d’Entitats, però han preferit “ser prudents”... «Que la prudència no ens faci traïdors», va dir Jordi Carbonell a la Diada del 1976!

Els particulars també podem presentar la declaració de renda a l’ATC. Aquest mes de juny s’acaba el termini per liquidar l’IRPF i ara és l’hora que els particulars també exercim la nostra sobirania fiscal liquidant la renda a la Generalitat. Això sí, si la declaració surt a retornar val més demanar la devolució directament a l’AEAT i optar pel “Declara’t a Catalunya” del que es parla més endavant. En tot cas, particular o empresa, els passos a seguir per pagar a Catalunya són els mateixos quatre que s’enumeren a continuació.

Primer pas: presentar normalment la declaració telemàtica de l’impost a l’AEAT. Cal tenir present, però, dues coses. Una, que es preferible no esperar al darrer dia i fer-ho amb una setmana d’antelació com a mínim. I dues, que cal domiciliar el pagament de l’impost en un compte corrent de l’ATC. Aquest compte varia en funció de la província on es liquida l’impost.

Segon pas: omplir el formulari S28 de l’Agència Tributària de Catalunya. Es pot trobar a la web etributs.gencat.cat. Aquest document serveix per consignar un dipòsit en efectiu al compte de l’ATC esmentat al pas anterior, que ja apareix al propi formulari. Cal indicar les dades personals pròpies, el tribut que es liquida i l’import del dipòsit. Atenció: cal assegurar-se que al formulari de l’AEAT, a l’apartat de domiciliació bancària hi hem posat el mateix número que surt en aquest altre formulari on haurem fet el dipòsit en metàl·lic.

Tercer pas: fer l’ingrés en efectiu de l’import que correspongui liquidar. Amb el document anterior anirem a una oficina de l’entitat bancària corresponent per fer l’ingrés. Calen tres còpies del justificant d’ingrés. Una per a la pròpia entitat i dues per a l’interessat.

Quart pas: presentar tota la documentació a l’oficina de l’ATC de Tàrrega. Cal lliurar-hi una còpia del model tributari (IVA, IRPF...), el formulari S28 del dipòsit efectuat a l’ATC, el comprovant bancari de l’ingrés realitzat, i un document de voluntats , signat personalment, on s’explica què es fa i perquè es fa. Actualment aquest pas es pot fer directament a Tàrrega ja que l’oficina del cadastre, a la Plaça de les Nacions sense Estat, és de la Diputació de Lleida i forma part de la xarxa d’oficines de l’Agència Tributària de Catalunya.

Opció B: “Declara’t a Catalunya”. Els ciutadans amb residència fiscal a Catalunya poden lliurar voluntàriament la seva informació fiscal de l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya, per Internet o presencialment. És necessari pagar a Catalunya o, en el seu defecte, cedir les dades fiscals a la Generalitat. És important que el nostre govern tingui informació dels seus contribuents per quan arribi el moment. Per obtenir més informació sobre com pagar a Catalunya, podeu entrar a catalunyadiuprou.cat. I a tributs.cat per saber més sobre el lliurament de dades fiscals a l’ATC.

---------------

 l'abdicació del rei: canviar les coses perquè tot segueixi igual. Davant l’abdicació del rei espanyol cal demanar a tots els partits polítics i la societat civil que no es distreguin de l'objectiu de lluitar per una Catalunya lliure amb debats sobre monarquia o república. Cal continuar el camí cap a l’assoliment d’un Estat independent sense caure en el que, segurament, serà el darrer intent d’aturar el procés que s'està duent a terme a Catalunya. És necessari centrar els esforços en aconseguir un estat independent per Catalunya i no participar en esdeveniments que només concerneixen els espanyols.


Per acabar, dues breus referències d’actualitat sobre els nostres signes d’identitat. Una del passat recent: aquest darrer cap de setmana va tenir lloc l’acció “Catalans want to vote – Human towers for democracy”, la gran exhibició de colles castelleres a grans capitals europees, organitzada per Òmnium Cultural per posar de manifest la nostra voluntat de votar el 9N, amb un important ressò en els mitjans de comunicació internacionals, que és el que es cercava.

I una altra del futur immediat: mobilització de “Som Escola” aquest dissabte. El 14 de juny, a Barcelona, al Passeig de Sant Joan amb Gran Via, a les sis de la tarda, la plataforma «Som Escola» ha convocat una mobilització –a la que s’hi adhereix l’ANC– sota el lema “Per un país de tots, decidim escola catalana”. Cal defensar el nostre model d’escola i el sistema d’immersió lingüística tal i com estaven definits fins ara.

Assemblea Nacional Catalana – Tàrrega per la Independència