dijous, 5 d’abril de 2012

Fira del playmòbil

Reproducció de l'estelada de foc a la Fira del Playmòbil.