dimarts, 6 de novembre de 2012

Estat propi: ... i les pensions?

Tàrrega, 5 de novembre de 2012
Xerrada a càrrec de Pere Gabarra
membre del Cercle Català de Negocis i Secretari de Jubilats per la Independència
Estat propi: ... i les pensions?
Desmentint rumors

Estan en risc les pensions a Espanya?

􀂾 Les pensions es paguen amb les aportacions dels treballadors i les empreses.
􀂾 El fons de reserva de la Seguretat Social espanyola ha acumulat en 20 anys 66.500 milions d’euros, dels quals 60.000 estan invertits en deute públic espanyol.
􀂾 Si Espanya entra en fallida o és intervinguda: quines pensions garantirà el fons de reserva?
􀂾 Degut a la crisi actual, els pagaments de pensions superen els ingressos, per tant, cal començar a tirar del fons. Per a l’any 2013 l’estat ja ha previst treure’n 3.063 milions d’euros.
􀂾 Catalunya, amb un 16% de la població, ha finançat el 29% del fons perquè hi ha més treballadors cotitzant i els salaris son més alts.
􀂾 La Generalitat ha informat que entre el 1995 i el 2010 el saldo de les aportacions que Catalunya ha fet a la Seguretat Social espanyola dóna un superàvit de 24.774 milions €, en canvi durant el mateix període el saldo de les aportacions d’Espanya sense Catalunya té un dèficit de 86.332 milions.
􀂾 Els salaris a Catalunya són superiors als d’Espanya i la taxa d’atur és més baixa.
􀂾 Això vol dir que, amb un estat propi, les aportacions dels treballadors i les empreses a una Seguretat Social catalana serien superiors als pagaments de les pensions i per tant, amb l’excedent, es podria augmentar la pensió mitjana un 10% i encara en sobraria per començar un fons de pensions català.

Conclusions:

1. Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya aportant més del 29 % del fons de reserva.

2. Degut a la crisi, els ingressos són inferiors a les despeses i l’estat haurà de treure diners d’un fons en el que la majoria dels diners estan invertits en deute de l’estat.

3. La baixa solvència financera d’Espanya posa en risc el fons de reserva de pensions.

4. Un estat català independent permetria pagar les pensions i, en un període de tres anys, augmentar-les fins a un 10%.